THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

A.L.O.N.EPesan 'Ata' bin Abi Rabah kepada Amirul Mukminin:

"Bertakwalah kepada Allah swt dalam diri tuan wahai Amirul Mukminin,
dan ketahuilah bahawa tuan diciptakan dalam keadaan SEORANG DIRI,
tuan akan mati dalam keadaan SEORANG DIRI,
tuan akan dibangkitkan dalam keadaan SENDIRIAN
dan tuan akan dihisab dalam keadaan SENDIRIAN.
Demi Allah, TIDAK SEORANG PUN daripada orang yang tuan lihat ini
akan bersama-sama untuk membantu!"


Pesan pada diri:

It's a giftPesan 'Ata' bin Abi Rabah kepada Amirul Mukminin:

"Bertakwalah kepada Allah swt dalam diri tuan wahai Amirul Mukminin,
dan ketahuilah bahawa tuan diciptakan dalam keadaan SEORANG DIRI,
tuan akan mati dalam keadaan SEORANG DIRI,
tuan akan dibangkitkan dalam keadaan SENDIRIAN
dan tuan akan dihisab dalam keadaan SENDIRIAN.
Demi Allah, TIDAK SEORANG PUN daripada orang yang tuan lihat ini
akan bersama-sama untuk membantu!"


Pesan pada diri:

It's a gift


This entry was posted on 6:49 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: